กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

ความสำเร็จ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย PHP และ JavaScript

นายสุเทพ จันทร์ชูผล ม.6/3 และ นายรัชกฤช ทวีจารุภัทร ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย PHP และ JavaScript ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 4,000 บาทในงาน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2017 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ภายใต้การควบคุมทีมของนายโชติก ทรัพย์ดี ครู ค.ศ.3 ครูกลุ่มสาระย่อยคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์

นายณัฐกิตติ์ สำเร็จ ม.6/4 นายทัสมา นิลจันทึก ม.6/5 และนายศิวกร อัมพรภาค ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท ในงาน IT LADKRABUNG OPENHOUSE 2017 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ภายใต้การควบคุมทีมของนายปริญญา สีใส ครู ค.ศ.2 ครูกลุ่มสาระย่อยคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017

นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง ม.4/3 และ นายก้องภพ ทองดี ม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 3 The Hub ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ซูโม่ (Sumo Robot) ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย ภายใต้การควบคุมทีมของนางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุล ครู ค.ศ.2 ครูกลุ่มสาระย่อยคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์


รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

นายอภิสิทธิ์ ทองขาว ม.5/14 และ นายรัชพล แย้มคล้าย ม.5/14 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ ในการแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.4-ม.6 (ทีม 2 คน) ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559


เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016 ณ เมืองคาร์ซาน ประเทศรัสเซีย

นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ (จั๊มพ์) ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016 ณ เมืองคาร์ซาน ประเทศรัสเซีย เขาคือนักเรียน ผู้สร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์