กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

บุคลากร

  • ครูเชี่ยวชาญพิเศษ : 0 คน
  • ครูเชี่ยวชาญ : 0 คน
  • ครูชำนาญการพิเศษ : 5 คน
  • ครูชำนาญการ : 2 คน
  • ครู คศ.1 : 6 คน
  • ครูผู้ช่วย : 0 คน
  • พนักงานราชการ : 1 คน

  • รวม : 14 คน

นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระ
(+66) 897894199
ืืnarmol@hotmail.com
-

นายปริญญา สีใส

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
(+66) 817589082
parinya@brr.ac.th
-

นางสาวรัตนา วิหกเหิร

ครูผู้สอน
(+66) 894587249
vihokhern2009@hotmail.com
-

น.ส.พิมพ์พัชชา ใจอารีย์

ครูผู้สอน
(+66) 899399379
pimpatcha22@hotmail.com
-

นายสุรศักดิ์ ศิริอุดมโชค

ครูผู้สอน
(+66) 865475928
w_siriaudomchok@hotmail.com

น.ส.รุ่งรัตน์ ยิ้มเนียม

ครูผู้สอน
(+66) 890588550
g089_roongrat@hotmail.com
-

นายปรินทร์ บุญญาวัฒน์

ครูผู้สอน
(+66) 859077432
parinaim@gmail.com
-

นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนกุล

ครูผู้สอน
(+66) 868211272
saovapark_s@hotmail.com
-

นางณัฐนิชา เนื้อจันทา

ครูผู้สอน
(+66) 800602083
natnichanichada@gmail.com
-

น.ส.ศุทธินี จตุรภักดิ์

ครูผู้สอน
(+66) 992426888
kj.jaturapak@gmail.com
-

นางสาวเกศทิพย์ จ้อยศิริ

ครูผู้สอน
(+66) 835863535
gatetip@hotmail.com
-

นางสาวกัญญา บุญนิมิ

ครูผู้สอน
(+66) 897818459
zeeztz@hotmail.com
-

นายธนะสิทธิ์ วิเชียรวรรธนะ

ครูผู้สอน
(+66) 952616269
้hoktan821@hotmail.com
-

นางมณฑการต์ มาลา

ครูผู้สอน
(+66) 963241962
momtakan.mal@brr.ac.th
-