กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

ติดต่อเรา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์
อาคาร 5 ชั้น 2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

0 3851 1249
brr@brr.ac.th