กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

นักเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์สร้างชื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย


นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2018 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 3 The Hub ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ซูโม่ (Sumo Robot) ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ผลการแข่งขันคือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Championship 2018 ระดับนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย โดยมีครูเสาวภาคย์ กาญจนกุล เป็นครูผู้ควบคุมทีม
เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560