กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

นักเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์สร้างชื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย


นายถิรวัฒน์ บุญสร้าง นักเรียนชั้น ม.4/3 และ นายก้องภพ ทองดี นักเรียนชั้น ม.4/4 กลุ่มสาระย่อยคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้ส่งนักเรียน จำนวน 2 คน เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 3 The Hub ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ซูโม่ (Sumo Robot) ประเภท Senior อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม ผลการแข่งขันคือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560