กลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ BRR
 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 เข้าอบรมเพื่อเตรียมสอบ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.5 เข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสอบค่าย สอวน. ภาคตะวันออก วิชาคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บ "โครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนยมหาวิทยาลัยบูรพา" Link หลังจากนั้้นให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินนำมาสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ห้องพักครู 524 ชั้น 2 ตึก 5 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560
โดยทางกลุ่มสาระย่อยคอมพิวเตอร์จะนำรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมค่าย สอวน. ทุกคนเสนอฝ่ายวิชาการเพื่อขออนุญาตติวระหว่างเวลา 7.40-8.40 น. ทุกวัน

เมื่อวันที่: 25 มิถุนายน 2560